(1)
อารีศรีสม ภ.; ท้าวแก่นจันทร์ น.; แก้วแทน ณ.; อารีศรีสม ก. การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2022, 4, 64-76.