(1)
พิบำรุง ป. สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT). ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2023, 5, 135-148.