(1)
นามี เ.; เสียะ เ. . การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นสำหรับการผลิตเห็ดนางรม (Pleurotus Osteatus). ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2023, 5, 203-215.