(1)
ใจเตี้ย ส. . ผลของวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักสลัดใบพันธุ์กรีนโอ๊ค. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2022, 4, 13-21.