(1)
นาคเพ็ง ป. .; ลิ้มนิรันดร์กุล บ. .; ศิริสัญลักษณ์ ร. .; เฉลิมพล จ. . เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2023, 5, 91-105.