[1]
นิ่มน้อย น. และ สาครวาสี ส., “บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียม ในกระบวนการชักนำให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 39–50, ส.ค. 2019.