[1]
โพธิ์สว่าง ส. ., ทองขาว เ. ., นพคุณวงศ์ อ. ., ภูติวรนาถ ม. ., และ ชิงดวง แ. ., “การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 39–49, ส.ค. 2020.