[1]
กางโสภา จ. ., วิทยาพงษ์ ว. ., จี้เพชร เ. ., และ จันต๊ะอินทร์ ส. ., “ความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งด้วย KNO3 และ KH2PO4”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 1–14, ธ.ค. 2020.