[1]
ท้าวแก่นจันทร์ น. ., อารีศรีสม ก. ., อารีศรีสม ภ. ., ใหม่เฟย ว. ., และ เสถียรพีระกุล ศ. ., “ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และคุณสมบัติ ของสารต้านอนุมูลอิสระ ของชาเชียงดา จากกระบวนการผลิต ที่แตกต่างกัน”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 51–61, ธ.ค. 2020.