[1]
ใจเตี้ย ส. ., รัตนปัญญา ส. ., และ ต๊ะอ๊อด อ. ., “ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลำไยนอกฤดู ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 85–94, ส.ค. 2021.