[1]
อารีศรีสม ภ., ท้าวแก่นจันทร์ น., แก้วแทน ณ., และ อารีศรีสม ก., “การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 64–76, เม.ย. 2022.