[1]
พิบำรุง ป., “สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT)”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 135–148, เม.ย. 2023.