[1]
ตาอินทร์ ธ., อนงค์รักษ์ น. ., ลือศักดิ์ ณ. ., และ ไชยวรรณ ฟ. ., “การกระจายตัวของอันดับดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ‘หริภุญไชย’ จังหวัดลำพูน”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 106–119, เม.ย. 2023.