[1]
นาคเพ็ง ป. ., ลิ้มนิรันดร์กุล บ. ., ศิริสัญลักษณ์ ร. ., และ เฉลิมพล จ. ., “เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 91–105, เม.ย. 2023.