เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้การดำเนินงานของทางวารสารในหลายๆ ส่วน รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารในปี พ.ศ. 2564 นี้ ล่าช้าเป็นอย่างมาก ทางวารสารจึงกราบขออภัยทุกท่านที่ส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์กับทางวารสารมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้การดำเนินงานของวารสารยังเป็นไปตามปกติ ซึ่งทางวารสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นในเร็ววัน และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากสถานการณ์นี้