กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกและการจำแนกชนิดแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากดินปลูกข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF