กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อินทรีย์คาร์บอนของเม็ดดินที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ในดินนา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF