กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียในการควบคุมโรคผลเน่าที่เกิดจากแบคทีเรียของเมลอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF