กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชีววิทยาของไร <I>Tyrophagus pacificus</I> Fan & Zhang (Acari: Acaridae) ที่เข้าทำลายเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF