กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อสมบัติทางเคมีของดินตามแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF