กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้แมลงกินได้เป็นส่วนผสมในอาหาร SDB (Sabouraud Dextrose Broth) และวัสดุเพาะต่อการเจริญเติบโตของเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง <I>Cordyceps militaris</I> (L.) Link ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF