กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การผลิตดองดึง (<I>Gloriosa rothschildiana</I> O’ Brien) ปลอดไวรัส CMV โดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF