กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดกรองและการประเมินประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรียเพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF