กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของแบคทีเรียที่ผลิตสาร Indole-3-Acetic Acid (IAA) ต่อการเจริญเติบโตและ ปริมาณธาตุอาหารของพริกขี้หนู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF