กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula rubra ร่วมกับสารเสริมชีวนะ จากเชื้อ Lactobacillus acidophilus ในฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล