กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF