กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แอพพลิเคชั่นสําหรับจัดเก็บด้านบข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF