กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักก้อนเชื้อเห็ดเก่าด้วยแอคติโนมัยสีทต่อการเจริญ และการเกิดโรคของต้นหอม (Allium cepa var. aggregatum) ที่เกิดจากเชื้อรา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล