[1]
โพธิ์รัตน์โส ญ., บุตรศาสตร์ ส. และ ธรรมปัทม์ พ. 2021. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 16, 2 (ม.ค. 2021), 221–227. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2019.2.