[1]
สวัสดี บ. , ภูทองหิน พ. และ คุณาประถม ส. 2021. พิษเฉียบพลันของพาราควอทและไกลโฟเสทต่อระยะคัพภะของปลาหมอไทย (Anabas testudineus). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13, 1 (ม.ค. 2021), 70–78. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2016.8.