[1]
พลแสน ก. , วชิราภากร ฉ. , วงศ์เณร จ. และ แดนสีแก้ว ว. 2021. การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13, 1 (ม.ค. 2021), 105–115. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2016.12.