[1]
อิ่มใจ พ. , แก่นจันทร จ. และ ไชยรา อ. 2021. ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14, 2 (ม.ค. 2021), 217–224. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2017.10.