[1]
ที่ดีอ., สุริยะพ. และ ศรีวรานันท์เ. 2021. ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14, 2 (ม.ค. 2021), 258-269. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2017.15.