[1]
พิชัย ศ. และ โพธิรัตน์โส ญ. 2021. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของมัฟฟินไรซ์เบอรี่โดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 17, 2 (ก.พ. 2021), 289–297.