[1]
พิชัย ศ. 2021. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 16, 1 (ก.พ. 2021), 165 –.