[1]
วิริยะอำไพวงศ์ ป. , สูตรสุวรรณ แ. , ชมนาวัง ป. และ ศรีสมุทร์ ณ. 2021. โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 62–73.