[1]
รอดอาวุธ เ., พงษ์พูล ช., จิอู๋ พ. และ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ช. 2021. การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 168–177.