[1]
แก้วพรม ไ. , ขันมา ส. , พลวิเศษ ว. และ อินทร์สำราญ ย. 2021. การแยกเชื้อรา Aspergillus spp. จากขนของแมวบ้าน (Binomial nomenclature) ที่มีรอย โรคของโรคผิวหนัง. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 2 (ก.พ. 2021), 382–391.