[1]
ธรรมวัง ส., พรตระกูลพิพัฒน์ ส. และ ศิริเสถียร ศ. 2021. ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการพัฒนาการในเอ็มบริโอโค. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (มี.ค. 2021), 269–277.