[1]
วรามิตร ว., พ่วงบริสุทธิ์ ส., เวชกูล ว. และ พัฒนพานิช ว. 2021. ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13, 2 (มี.ค. 2021), 149–157.