[1]
สายรวมญาติ ร., สุริวงษ์ ว., อินริราย พ. และ สัมฤทธิ์ ธ. 2021. การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13, 2 (มี.ค. 2021), 227–233.