[1]
อินสําราญ Y., จันทร์สว่าง N., ศรีวงษา J., รื่นเรืองฤทธิ์ P. และ อัญญะโพธิ์ M. 2021. ความหลากหลายและเครื่องหมายพันธุกรรมในการจําแนกเห็ดกินได้. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13, 2 (มี.ค. 2021), 253–267.