[1]
แก้วสีขาวอ., พรรค์พิทักษ์ส. และ ท้าวไทยชนะก. 2021. แอพพลิเคชั่นสําหรับจัดเก็บด้านบข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13, 2 (มี.ค. 2021), 298-308.