[1]
มณีอินทร์ป., รูปคมแ., หัสรังค์อ., เกณฑ์ขุนทดธ. และ อ่อนศรีก. 2021. ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 1 (มิ.ย. 2021), 27-33. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.3.