[1]
พัวไพบูลย์พ., บุญศรีชนะธ., นันทสารม., ไชยรักษ์ท., เกสรมาลาธ. และ แสนชัยห. 2021. การประเมินการหมักจากกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum (TISTR 864, TISTR 877) ต่อคุณภาพส้มผักกาดเขียวปลี (ผักกาดเขียวดองอีสาน). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 1 (มิ.ย. 2021), 48-57. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.6.