[1]
อินทร จ. , จินดาหลวง ญ. , สอนมณี ศ. และ สีโสภา เ. 2021. ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 2 (พ.ย. 2021), 33–40. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.18.