[1]
ญารักษา น., แก้วตา ช. , มากดี ศ. และ สาธุพันธ์ ธ. 2021. ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค . วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 2 (พ.ย. 2021), 41–48. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.19.