[1]
ธีรการุณวงศ์ พ., สรรพ่อค้า พ. , หัตถโกศล ฉ. และ เลาหกุลจิตต์ ณ. 2021. ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี – กายภาพ ของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 2 (ธ.ค. 2021), 69–79. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.23.