(1)
โพธิ์รัตน์โส ญ.; บุตรศาสตร์ ส.; ธรรมปัทม์ พ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน. pajrmu 2021, 16, 221-227.