(1)
หงส์ทองคำจ.; พรมวงศ์ร. การขยายพันธุ์ในหลอดแก้วของกล้วยไม้กะเรกะร่อน (Cymbidium loifolium (L.) Sw.) กล้วยไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ในกลุ่มป่าชุมชน. pajrmu 2021, 14, 146-154.